+387 35 773 319

 

IZJAVA GARANTA

Sonra d.o.o. Živinice

Kao davalac garancije izjavljuje sljedeće:

Poštovani kupci,

Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje Sonra d.o.o. uvozi i distribuira i za koje izdaje svoj garantni list.

REKLAMACIJE  PRIJAVITI DIREKTNO NA BROJ CENTRALNOG SERVISA 035 744 244

REKLAMACIJE TAKOĐER MOŽETE DOSTAVITI U OBJEKAT GDJE STE KUPILI UREĐAJ!!!

 

GARANCIJA VRIJEDI:

 • Garancija vrijedi isključivo uz priloženi originalan račun i uredno popunjen i ovjeren garantni list od strane prodavca.
 • Garatni rok za klima uređaje TELEFUNKEN je 3 GODINE (36 mjeseca).
 • Garantni rok za klima uređaje VEST je 2 godina (24 mjeseci)
 • Garantni rok za elektroniku TELEFUNKEN i SHARP (LED TV, LCD) je3 GODINE(36 mjeseci)
 • Garantni rok za elektroniku TCL (LED TV) je 5 GODINA .S tim da potpuna garancija vrijedi 36 mjeseci, a period od 36-og mjeseca do 60 –og mjeseca (4-ta i 5-a  godina garancije), Garant se obavezuje obezbjediti rezervne dijelove, dok kupacsnosi troškove servisera
 • i za TV VEST i NORD garantni rok je 2 GODINE ( 24 mjeseca).
 • Garantni rok 5 GODINA (60 mjeseci) važi za:
 • Bijelu tehniku TELEFUNKEN (frižideri, zamrzivači, mašine za veš, mašine za suđe, električni štednjaci),
 • Ugradbenu tehniku TELEFUNKEN (Ugradbene pećnice, ugradbene ploče, ugradbeni frižideri) ,
 • Sušilice za Veš TELEFUNKEN, i SHARP
 • Bijelu tehniku SHARP(Frižideri, mašine za veš, mašine za suđe, i dr.) ,
 • Ugradbena tehnika SHARP (pećnica i ploča),

S tim da potpuna garancija vrijedi 36 mjeseci,  a period od 36-og mjeseca do 60 –og mjeseca (4-ta i 5-a  godina garancije), Garant se obavezuje obezbjediti rezervne dijelove, dok kupac (korisnik) snosi troškove servisera.

 • Garantni rok za male kućanske aparate i usisivače NEPTUN je 1 GODINU (12 mjeseci), za proizvode ispod 30 KM vrši se zamjena novim, ispravnim proizvodom u roku od 7 dana. Kupac je dužan neispravan proizvod vratiti na mjesto kupovine, odakle će isti preuzeti Sonra d.o.o.
 • Garantni rok za Usisivače TELEFUNKEN je 2 godine (24 mjeseca)
 • Garantni rok za Mikrovalne pećnice TELEFUNKEN je 2 GODINE (24 mjeseca), a za ostale Mikrovalne pećnice iz ponude (ADLER i GALANZ) je 1 GODINA (12 mjeseci).
 • Garantni rok za karaoke zvučnike TELEFUNKEN i GTje 2 GODINE (24 mjeseca).
 • Garantni rok za Radijatore i KonvektoreVEST/NORDje 1 GODINA(12 mjeseci).
 • Garantni rok za Ventilatore VEST je 1 GODINA (12 mjeseci) .
 • Garantni rok za Mini pećnice ASEL je 1 godina (12 mjeseci).
 • Garantni rok za Pročišćivače zraka TCL je 3 GODINE (36 mjeseci)
 • Garantni rok za Bojlere TELEFUNKEN je 5 GODINA (60 mjeseci).

 

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

 • Ako kupac nema originalan račun i uredno ovjeren i popunjen garantni list.
 • Ako uređaj nije montiran, priključen , korišten ili održavan u skladu sa uputstvima za upotrebu.
 • Ako je na uređaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom.
 • Ako uređaj koji je namjenjen i proizveden za upotrebu u domaćinstvu korišten u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe.
 • Ako je zaštitni pečat na uređaju oštećen.
 • Ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamjenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
 • Ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom listu.
 • Ako se garantni list ne slaže sa stvarnim stanjem ili ako je falsifikovan.
 • Ako je uređaj popravljalo lice ili servisni centar koji nije ovlašten od strane firme Sonra d.o.o.
 • Ako su oštećenja nastala zbog požera, neispravnog korištenja ili rukovođenja ili zbog neodgovarajućeg transporta, neispravne instalacije, previsokog napona u mreži zbog montaže ili elektrodistribucije, neuvažavanja normi za bezbjednost električnih aparata, neodgovarajućih izmjena ili adaptacija , vremenskih nepogoda (grom, zemljotres, poplava itd.), uvođenja stranih tijela u unutrašnjost aparata (uključujući insekte, bube itd).
 • U slučaju neadekvatnog održavanja i čišćenja,
 • Ako je uređaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen.
 • Ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od 220V (+/- 10%) / 50Hz.
 • Garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje) i daljinske upravljače.
 • Oštećenja tipa ogrebotine, udari, kidanja, sklapajućih ili fiksnih elemenata, koji nisu otkrivena od strane kupaca u trenutku kupovine, ne čine predmet garancije.
 • Garancija ne vrijedi na panele (kontrolne ploče) dugmad, ručke i emajlirane površine.
 • Posle istaka garancije davaoc garancije nema nikakve obaveze.

GARANT SE OBAVEZUJE:

 • Da će preko ovlaštenih servisera otkloniti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova na uređaju za koje garancija ne vrijedi.
 • Da će, ako se popravak ne izvrši u roku od 45 dana (četrdesetpet )dana od datuma prijave kvara, taj proizvod zamijeniti nivim, ispravnim proizvodom istog tipa.
 • Da uređaj odgovara deklarisanim karakteristikama kvalitete, te da će u garantnom roku ispravno raditi uz pravilnu upotebu prema priloženim tehničkim uputama.
 • Prije nego prijavite kvar, provjerite da li je uređaj za koji se prijavljuje kvar još uvijek pod garancijom i da li ste uređaj koristili u skladu sa uputstvom za upotrebu.
 • Kupci su dužni platiti uslugu servisera ukoliko je ovlašteni servis izašao na teren i konstatovao da je kvar nastao usljed neadekvatnog korištenja(npr. Zbog resetovanja uređaja ili čišćenja filtera i pumpe kod Veš mašine i mašine za suđe i sl.)

Veoma je bitno da uređaj koristite u skladu sa uputstvima o korištenju, jer svi kvarovi koji budu nastali zbog neadekvatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garanta !!

Kategorije

Brend

Cijena

KMKM
Kategorije
Brendovi