IZJAVA GARANTA

Sonra d.o.o. Živinice

Kao davalac garancije izjavljuje sljedeće:

Poštovani kupci,

Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje Sonra d.o.o. uvozi i distribuira i za koje izdaje svoj garantni list.

REKLAMACIJE  PRIJAVITI DIREKTNO NA BROJ CENTRALNOG SERVISA 035 744 244

REKLAMACIJE TAKOĐER MOŽETE DOSTAVITI U OBJEKAT GDJE STE KUPILI UREĐAJ!!!

 

GARANCIJA VRIJEDI:

S tim da potpuna garancija vrijedi 36 mjeseci,  a period od 36-og mjeseca do 60 –og mjeseca (4-ta i 5-a  godina garancije), Garant se obavezuje obezbjediti rezervne dijelove, dok kupac (korisnik) snosi troškove servisera.

 

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

GARANT SE OBAVEZUJE:

Veoma je bitno da uređaj koristite u skladu sa uputstvima o korištenju, jer svi kvarovi koji budu nastali zbog neadekvatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garanta !!